Cena projektne dokumentacije in svetovanja
(Vir: Čačka Arhitektura, ažurirano: 16.8.2011)


Čačka arhitektura v osnovi ponuja značilen repertoar projektantskih storitev.

Ceno projektne dokumentacije lahko stranka pridobi preko povpraševanja v rubriki »CENIK«. Glede vsebine in stroška je priporočljiv razgovor s projektantom, saj je predvsem količina načrtov spremenljiva. Ponudba bo vrnjena na naveden e-poštni naslov.
V ponudbi je ocenjen predviden vsebinski obseg projektne dokumentacije (npr.vodilna mapa, načrti arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inštalacij ter opreme, potrebni elaborati), ki kakovostno ustreza izbranim parametrom stavbe ter količinsko zadošča najmanj izpeljavi vseh formalnosti.
Svetovanje je za stranko brezplačno tudi po končanem projektu.