zastopanje investitorja:
pregled gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, gradbene pogodbe, dodatnih del ter prevzem gradbenih faz;
nadzor skladnosti z načrti:
nadzor kakovosti in količin po zahtevah načrtov;
nadzor terminskega plana:
nadzor časa izvedbe;
koordinacija med udeleženci pri gradnji:
koordinacija med investitorjem, izvajalcem in projektantom.

Nadzor na gradbenih objektih se izvaja s koordinacijo vseh načrtov ter elaboratov z vizijo optimalne investicije.