Gostinska stavba leži v centru, v peš coni znamenitega turističnega kraja v Alpah. Leži na mestu rušitve dveh starejših hiš iz niza historičnih hiš. Nova stavba tako obsega celotno razpoložljivo parcelo 16x16m. Vhod za goste je preko ulične lože. Pravtako dostopa preko lože v objekt osebje. Dostava blaga pa se vrši preko ulične tovorne ploščadi v klet.
Nov objekt obsega servisne prostore in kadilnico za goste v kleti, bar v pritličju in restavracijo v nadstropju. Vse funkcije so povezane z dvema notranjima stopniščema- enim za goste in drugim za osebje ter osebnim in malim tovornim dvigalom. V celotnem objektu je 210 sedežev za goste.
Pritličje je tlorisno v dveh krakih (L-oblika), ki objemata ložo s sedišči. Stopnišče za goste je ob notranji stekleni fasadi, ki se kot notranja atrijska dviga v sredini objekta. Servisno stopnišče je umeščeno v ločenem jedru za šankom v drugem kraku. Restavracija popolnoma prekriva prostor med sosednjima hišama ter ima v sredini atrij, ki se nadaljuje iz pritličja. Višinsko obsega tudi odprt prostor podstrešja.
Notranji arhitekturni elementi in oblikovanje so retro v angleški maniri. Značilni materiali notranje opreme so les, usnje in jeklo, končna obdelava tal in stropa pa je iz lesa.
Zunanja fasada stavbe je historična v kompozicijskem vzoru in gabaritih sosednjih stavb. Dekorativni arhitekturni elementi ulične fasade se navezujejo na sorodne historične stavbe širše regije, medtem ko je fasada notranjega atrija zastekljena v moderni kompoziciji in tehniki. Prav tako so moderni samo prostorsko oblikovanje stavbe in funkcionalna razporeditev prostorov.