Na mestu dotrajanega in neutreznega mosta preko manjše reke v urbanem okolju se napravi premostitev z novo vsebino. Nov most izpolnjuje osnovno nalogo premostitve vozil in peščev, hkrati pa s kulturno vsebino pod voziščem dobi tudi večnamensko funkcijo in bolj doživet stik z reko.
Enotna konstrukcija širine 8m premošča razdaljo 40m. Dostop v paviljon je možen preko stopnišča na obeh straneh mosta ter osebno-tovornega dvigala na eni strani. Paviljon je sicer večnamenski prostor urbanega značaja predviden za razne predstavitve, razstave in kulturne večer kavarniškega značaja. Kavarna površine 180m2 ima šank z retro pultom, priročnim skladiščem ter garderobno-sanitarni prostor. Možna je postavitev 96 sedišč.
Most je vitke kvadraste oblike in prosojnega izgleda. Ob prehodu nanj je označen s parom jamborov – svetil. Dostop do samega paviljona pa je označen z vhodnim totemom na boku mosta. V totemu, ki služi kot vhodni nadstrešek je tudi dvigalo.
Jeklena skeletna nosilna konstrukcija deluje sovprežno z nosilno armiranobetonsko ploščo vozišča, ki prenese promet lažjih gospodarskih vozil . Vse ograje mosta so steklene. Sama zasteklitev paviljona pa je energetsko varčen fasadni sistem, ki je konstrukcijsko plavajoč. Osenčenje notranjosti je omogočeno s poglobitvijo južne stranice fasade za globino pešpoti.