Tipski blok zgrajen 1954 leži tik ob mestni magistralki, v soseski oblikovno istih blokov in stolpnic. S tremi ločenimi vhodi je izrazito podolgovate oblike.
Blok je gradbeno in inštalacijsko dotrajan: ometana fasada odpada, streha pogosto pušča, lastniki s preureditvami posegajo v konstrukcijo, stroški ogrevanja so visoki, v prostorih je poleti vroče. Blok je neenotnega zunanjega izgleda. Vrednost stanovanj pa je tržno visoka.Etažni lastniki so sklenili, da je blok potreben temeljite prenove, ki bi poleg bistvenega znižanja stroškov omogočala brezhibno bivanje nadaljnih 30 let.
Bloku se do golega odstrani omet, sloji ravne strehe, nekaj skupnega stavbnega pohištva in staro dvigalo. Z nadzidavo se napravi dodatna etaža z mansardnimi stanovanji do katerih prideš z novim dvigalom. Obstoječi balkoni se zaradi prekomernih toplotnih izgub zaprejo in postanejo del sobe. Po celotni fasadni površini se izvede obešena fasada iz modularnih plošč.
Nadzidava je enostaven kubus, ki povzame obod bloka ter po fasadni kompoziciji sledi obstoječim linijam. Po likovnem pristopu gre pri nadvišanju za venec stavbe, ki izraža tudi svoj kasnejši nastanek.
Izvede se z jekleno skeletno konstrukcijo, sidrano v obstoječo armirano betonsko konstrukcijo. Na pozicijah, kjer je prisotna manjša razgibanost fasade v obliki zalomov, se le te z novo obešeno fasado odpravijo v korist energetske učinkovitosti.
V vseh enotah se inštalira rekuperatorske ventilacijske sisteme s čimer blok postane primer dobre nizkoenergetske prenove, ki stroške z ogrevanjem in hlajenjem reducira na petino preteklih stroškov.
Hkrati prodaja 9 novih stanovanj poleg povrnjene investicije prinese še dobiček.