nadzor skladnosti z načrti:
sprotni nadzor skladnosti izvedbe gradbenih, zaključnih in inštalacijskih del z načrti;
zagovarjanje načrta in posredovanje novih ustreznih rešitev za izvedbo.

V smislu zagotovitve arhitekturne in tehnične kvalitete je projektantski nadzor na mestu same izvedbe nujen element kvalitetnega procesa. Prilagoditve na licu mesta oziroma dopolnilno projektiranje rešitev poteka s sprotnim usklajevanjem med nadzornikom, projektantom ter investitorjem.