ime in priimek:

naslov:

kraj:

e-mail:

telefon:

 

vrsta stavbe:

tip stavbe:

gradnja:

postavitev:

kom.oprema:

velikost:

teh.kvaliteta:

prostor:

udobje:

faze:

 

V polje desno
vnesite črke:

UPORABA CENIKA IN LEGENDA:
Za posredovanje povpraševanja je potrebno izpolniti vsa polja označena z (*). V primeru nejasnosti pokličite ali pišite.

kom.oprema:
komunalna opremljenost.

velikost:
Predvidena neto notranja površina vseh prostorov. Stopnišča, hodniki in balkoni se štejejo v vsaki etaži. Pri prenovi ali širitvi se vpiše površina, ki se dozida ali prenavlja, ne pa celoten objekt.

tehnična kvaliteta:
Vrsta uporabljenih gradiv s tehničnimi značilnostmi ter tehnika vgradnje.
standard: široko komercialni izdelki ter naprave, ki zadoščajo predpisom;
napredno: gradiva ter naprave, ki presegajo standardne zahteve (nizkoenergijske stavbe);
izjemno: gradiva in naprave najvišje kakovosti in izjemnih lastnosti (plus energijska hiša);

prostor:
Površina in oblika notranjih prostorov.
osnovno: predpisana površina, višina ali oblika prostorov;
prostorno: večinoma večji in dobro osvetljeni prostori, primerni tudi bolj udobni opremi;
razsežno: velika površina in prostornina posebnih arhitekturnih kvalitet;

udobje:
Tehnična, ergonomična in oblikovna kvaliteta nameščene opreme ali naprav.
osnovno: običajne blagovne znamke in izdelki;
izbrano: komercialni izdelki višje kvalitete ter mestoma izdelki po meri;
razkošno: izdelki vrhunske kakovosti posebnih oblikovalskih ali tehničnih kvalitet;

faze:
IDZ, IDP: Idejni načrti se osredotočajo predvsem na arhitekturo - na uporabniške in oblikovne prvine objekta.
PGD: Načrti in elaborati za gradbeno dovoljenje se osredotočajo h uradni potrditvi kakovosti zasnove.
PZI, PID: Izvedbeni načrti so namenjeni neposredno izvedbi del oziroma prikazu le teh. Investitorju jamčijo stroške v okviru proračuna, projektantu pa natančnost in skladnost izvedbe ter dobro končno podobo gradnje.