notranja oprema:
Arhitekturna oprema stanovanjskih in poslovnih prostorov.
home stagging:
Urejanje obstoječega prostora za prodajo ali predstavitev.

Projekti notranje opreme prostora za novogradnje ali prenovo.