nelegalna gradnja
Pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo zgrajeno brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
neskladna gradnja
Pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo, ki oblikovno, velikostno ali konstrukcijsko odstopa od izdanega gradbenega dovoljenja, katerega aktivnost je že pretekla.

S pristopom h nalogi legalizacije jamčimo izdajo gradbenega dovoljenja, vendar pod specifičnimi pogoji glede na dane možnosti okolice. Projektiranje tako v primeru legalizacije obsega predpripravo v obliki posvetovanj kako čimbolj brezhibno urediti konkretni problem.

Oglejte si še: Cenik