stanovanjski objekti
Načrti počitniških, družinskih in večstanovanjskih stavb ter stavb z bivalnimi enotami
nastanitveni in gostinski objekti
Načrti za bare, gostišča, restavracije, penzione in hotele
upravne in pisarniške stavbe
Načrti za pisarniške stavbe, banke, zavarovalnice in pošte
trgovske in storitvene stavbe
Načrti za trgovine, butike in razstavišča
družbene stavbe
Načrti paviljonov, knjižnic, galerij, izobraževalnih, športnih in zdravstvenih ustanov
kmetijske stavbe
Načrti stavb za rejo živali in spravilo pridelka
verski objekti
Načrti cerkev, znamenj in pastoralnih stavb
nadomestna gradnja
Novogradnja na mestu odstranjene stavbe

Novogradnjo vedno umeščamo v prostor s poudarkom na zagotovitvi optimalnega bivalnega in estetskega ugodja bodočega uporabnika. Pri tem temeljimo na tezi, da je brezhibnost uporabnosti bistvena osnova, stroškovna sprejemljivost pa nujen pogoj.