Copyright 2011 ©Čačka arhitektura s.p. 


POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI cacka-arhitektura.si


Uporabnik se zavezuje, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin. Z vsako prijavo na cacka-arhitektura.si potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. Če se z določbami ne strinjate, se ne smete registrirati in vam uporaba storitev ni dovoljena.

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin cacka-arhitektura.si

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani cacka-arhitektura.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletnih straneh cacka-arhitektura.si ter predstavlja zavezujoč in pravno veljaven sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani cacka-arhitektura.si.

2. DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani cacka-arhitektura.si je podjetje Čačka arhitektura, Leonard Kumprej s.p. (v nadaljevanju ponudnik).
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki obišče spletno stran cacka-arhitektura.si in jo na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na cacka-arhitektura.si podjetju Čačka arhitektura, Leonard Kumprej s.p. dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na cacka-arhitektura.si vsebine ogleda in prenese na svoj računalnik in trajno shrani. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

3. OPIS SPLETNE STRANI cacka-arhitektura.si

cacka-arhitektura.si je spletna stran, ki je namenjena tako strokovni kot laični javnosti, ki jih zanima vsebina spletne strani.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI cacka-arhitektura.si

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani cacka-arhitektura.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do cacka-arhitektura.si
Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje...) ter višje sile.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletne strani cacka-arhitektura.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin cacka-arhitektura.si na posamezno geslo.
Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v cacka-arhitektura.si.

6. POGOJI UPORABE

STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo vsebin objavljenih na cacka-arhitektura.si ni starostnih omejitev.
Članstvo v cacka-arhitektura.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.
Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh cacka-arhitektura.si.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.
Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe.
Ponudnik storitev bo o vseh bistvenih spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

8. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:
a. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja
    zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
b. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne
    uporabe in neznanja uporabnika;
c. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik;
d. Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna
    zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps;
e. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
    izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
f. Ponudnik vsebin cacka-arhitektura.si ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh, katere avtorji so
    uporabniki spletne strani cacka-arhitektura.si
g. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila

9. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

- storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v
  nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
- storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh
  pogojih,
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
- ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani cacka-arhitektura.si
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim  napravam.

10. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani cacka-arhitektura.si pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
- administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje
  objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
- statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

11. REKLAMACIJE

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@cacka-arhitektura.si
Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani cacka-arhitektura.si
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@cacka.si

13. SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike..