gradbena ali energetska sanacija stavbe
Sanacija nosilnih in nenosilnih gradbenih elementov zaradi nevarnega ali neekonomičnega bivanja.
rekonstrukcija
Sprememba konstrukcijskih elementov in izvedba izboljšav stavbe zaradi spremenjenih potreb bivanja ali estetskega izgleda.
dozidava ali nadzidava
Povečanje stavbe v smislu pridobitve dodatnih uporabnih, komunikacijskih ali tehničnih površin.

Gradbenotehnične spremembe so izziv kompromisa med danimi možnostmi in pričakovanji vseh udeležencev pri gradnji. Smiselnost sprememb objektivno utemeljujemo preko poslovnih in estetskih meril, ob temeljni predpostavki izboljšanja stanja.