idejni načrti:
odgovorno vodenje idejne zasnove (IDZ) in idejnega projekta ( IDP)
načrti za gradbeno dovoljenje:
odgovorno vodenje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
Izvedbeni načrti:
odgovorno vodenje projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID)


Vodenje projekta operativno obsega organiziranje projektantske ekipe in njenih nalog, izdelavo finančne konstrukcije projekta in terminskega plana izdelave dokumentacije ter sprotno medsebojno usklajevanje projektne dokumentacije.
V smislu zagotavljanja ustrezne rešitve ter v izogib neprojektiranim spremembam ter dodatnim stroškom, pozorno spremljamo stroške izvedbe in gradiva na tržišču.