Novogradnja
Prenova in širitev
Sprememba namembnosti
Legalizacija


Izdelava sistematično urejenega gradiva v tesnem sodelovanju z investitorjem je osnova za izdelavo projektne dokumentacije v zastavljenem času in okviru predvidenih investicijskih sredstev. Izdela se v obliki strokovnih usmeritev za izdelavo projektne dokumentacije na podlagi številnih programskih izhodišč.