arhitekturne rešitve
urejanje prostorov, vsebina stavbe in arhitekturno oblikovanje.
gradbeno-tehnične rešitve
varčevanje z energijo, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, ocena stroška.
sanacije
gradbene ali energetske sanacije stavbe, prihranki in vračljivost naložbe.
gradbena zakonodaja
zakonodajna podpora in pomoč pri upravnih postopkih pred, med in po gradnji.
izbor gradiv,opreme in izvajalca
Pridobitev ponudb, priporočil in najugodnejše cene.

Končni izdelek svetovanja ali zastopanja so poročilo, analiza, ekspertiza, razne upravne vloge ali pa le ustni nasvet oziroma skica.
Za priložnostni nasvet lahko pokličete kadarkoli na telefon 031 296 894 oziroma se domenimo za osebni sestanek.