Podeželska železniška postaja postane zanimivo izletniško izhodišče. Stavba iz konca 19.st. se deloma rekonstruira za nove potrebe in postane osrednji del nove kompozicije hotela. Nova kompozicija tako obsega nastanitvene kapacitete v nadstropju ter bar in restavracijo v pritličju. Gosti se bodisi pripeljejo z vlakom, saj stavba zadrži peron v izvirni obliki, ali pa z avtomobilom. Parkirišča zanje so na zunanjem delu obeh novih krakov. Med samima novima krakoma pa nastane dvorišče oz.trg.
Nov trg, prej parkirišče, velikosti 21x24m ima ločene vhode v bar, restavracijo in v hotel ali postajališče. Sicer so te funkcije znotraj stavbe komunikacijsko povezane, v zgornjo etažo s sobami pa se pride preko dveh stopniščnih jeder z dvigali. Hotel 4* ima 30 sob. Restavracija in bar pa zadoščata za potrebe hotelskih gostov kot tudi lokalnih obiskovalcev.
Nova kompozicija oblikovno temelji na tradicionalni dvoriščni obliki stavbe (hof), kjer dva simetrična kraka vodita do osrednjega, arhitekturno bolj poudarjenega dela. Pri samem oblikovanju krakov je motiv v pojavnosti vlaka, hitrosti, enakomernosti vožnje, točnosti in značilnem prestopanju potnikov. Dekoracija ima tu vedno funkcionalno podlago. Tako je arhitektura na zunaj čistih potez, je enakomerna v kompoziciji in ostro lomljena v likovnem izgledu. Kraka spričo zasteklitve ob tleh poudarjata svojo lahkotnost.
Gradivo fasade je modularna pločevina obešenega tipa, zunanja senčila - paneli sob pa drsijo po konzolnih tirih. Sama nosilna konstrukcija novih krakov je armirano betonska in mestoma jeklena. Objekt se ogreva toplozračno. Okna so spričo ventilacijskega sistema povsod fiksna.